Thursday, July 12, 2018

OBJEKTIF UPBK


OBJEKTIF UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
MRSM PASIR SALAK


1.  Membimbing pelajar ke arah pembentukan personaliti yang sihat, berkonsep diri positif dan bertanggungjawab ke atas tingkah laku.

2.    Mengadakan perhubungan dengan ibubapa, guru dan agensi-agensi luar.

3. Membimbing pelajar supaya berkeupayaan menghadapi kehidupan dan menyesuaikan diri dalam apa-apa keadaan.

4. Membimbing pelajar supaya memahami tingkah laku yang tidak diterima masyarakat dan berusaha untuk memperbaikinya.

5.   Membimbing pelajar supaya dapat menunjukkan prestasi akademik setaraf dengan keupayaannya.

6.    Selaku pakar runding berkenaan hal-hal perkembangan pelajar.

7. Membimbing pelajar supaya dapat melahirkan sikap sihat terhadap dunia pekerjaan.

8.    Menjalankan kajian berkenaan hal-hal pelajar.

9.    Mengumpul dan menyimpan maklumat klien.

0 comments:

Post a Comment

BICARA KAUNSELOR :

IG peersmrsmps

TAKWIM MRSM Pasir Salak